Екип

арх. Марин Бакалов

"Мактер Консулт" е еднолично дружество с ограничена отговорност, управлявано от арх. Марин Бакалов. Екипът на дружеството, се  стреми да защитава интересите на своите клиенти в целия процес на строителството чрез инструментариума на строителния надзор.

С високата си квалификация, специалистите на фирмата осигуряват успешност и резултатност в трудните условия на строителния инвестиционен процес, при стриктно спазване на приетите графици и срокове.