Консултантска дейност и строителен надзор

„Мактер консулт” ЕООД  извършва консултанска дейност  с Лиценз № ЛК-000636/ 22.07.2008г. издаден от МРРБ на основание чл. 166, ал.2 от ЗУТ за оценка на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор, , чрез технически правоспособните физически лица за контрол по съответните части на проекта, съгласно заверения от МРРБ списък към 22.07.2008г. и застрахователна полица ......  г. с цел  извършване на  цялостна услуга по реализирането на инвестиционните намерения на своите клиенти.

Управлението на проекта по време на строителство до въвеждане в експлоатация.

Успеха се създава и формира от творческите виждания и постояното усъвършенстване на всеки член от екипа.

Консултанска дейност и техническите решения са в съответствие на законодателните изисквания за реализация и компетентното техническо решаване на всеки въпрос.

Стремим се да бъдем по-добри, като спазваме основни принципи:

1.             Лоялност  към  нашите клиенти. Взаимно доверие, уважение и коректност.

2.             Отговорност – за постигането на оптимални резултати. Стремим се да бъдем максимално полезни на нашите клиенти.

3.             Креативност – Творчеството е основно изискване за утвърждаване и растеж.

4.             Гъвкавост –  Нашата работа  е основана на бърза и адекватна дейност съобразена с непрекъснато променящата се външна среда /законовите  и нормативни разпоредби/ и изискванията на клиента, което е необходима предпоставка за взаимния успех. Организираност – Добрата координация и сътрудничество са основа  за постигането на положителни резултати.

5.             Отговорност - „Мактер консулт„ЕООД  е отговорен в своята дейност .