Узаконяване на сгради

“Мактер Консулт” ЕООД притежава капацитетът, нужния опит и висококвалифицирани експерти да извършва технически експертизи относно законността на извършеното строителство и да  дава становища по възможността за узаконяване на всички видове строежи.

Основните типове строежи, които ние успешно узаконяваме са:

  •  Всички видове сгради за които има одобрени проекти и издадено разрешение за строеж – изготвяме  всички актове и необходими документи за въвеждане в експлоатация;
  • Сгради и най – вече къщи за които НЯМА одобрени проекти и издадено разрешение за строеж, но които подлежат на амнистия за незаконните строежи и подлежат на узаконяване – изготвяме на всички необходими документи включително необходимите проекти за узаконяване
  • Узаконяване на търговски обекти (магазини, заведения, салони за красота, лекарски и стоматологични практики, детски градини, офиси и др.) – до въвеждане в експлоатация;
  • Узаконяване на индустриални обекти (цехове, работилници, сервизи, складове) – до въвеждане в експлоатация;
  • Узаконяване на линейни обекти (външни ВиК връзки; външни ел. кабели; трафопост; топлопроводи и др.) – ние изготвяне на всички актове и документи;
  • узаконяване на сгради от пета категория, които не се нуждаят от строителен надзор, където ние събираме и окомплектоваме необходимите документи и гарантираме  издаването на Акт за узаконяване и издаване на разрешение за ползване.