Проектиране

Проектиране на жилищни, обществени, индустриални сгради и хотели . Проектиране по всички части: архитектура, конструкции, ВиК, Ел инсталации, Отопление вентилация и климатицзация, технология, вертикална планировка, озеленяване, ПБЗ и др. Съгласуване на проектната документация с експлоатационните и контролни органи и получаване на Разрешение за строеж Консултации по проблемите на ЗУТ, по проблемите на издаване Разрешение за ползване, по правни проблеми в строителството.