Проекти
ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА РЕСТАВРАЦИЯ НА ЧИПРОВСКИ МАНАСТИР "СВ.ИВАН РИЛСКИ" КРАЙ СVЖЕЛЕЗНА, ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ, ПЛ.№56  ПРОЕКТЪТ Е ДАРЕНИЕ. ПРОЕКТАНТ: МАКТЕР КОНСУЛТ ЕООД
АДРЕС: ГР.СОФИЯ, УЛ.АНТИМ-І ВЪЗЛОЖИТЕЛ:МАКТЕР КОНСУЛТ ЕООД ПРОЕКТАНТ:  МАКТЕР КОНСУЛТ ЕООД ПРОЕКТ - 2003г.