Проекти
АДРЕС: ГР.ВАРНА, КВ. 333, МИКРОРАЙОН 9 ПО ПЛАНА НА ГР. ВАРНА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНСКА ФИРМА "ПАЗАРИ" ЕООД ПРОЕКТАНТ:     МАКТЕР КОНСУЛТ ЕООД Пазарът е...
АДРЕС: КВ.98 ПО ПЛАНА НА ГР.ПЕТРИЧ ВЪЗЛОЖИТЕЛ - "РОНДИЯ КОМЕРС" АД ПРОЕКТАНТ - МАКТЕР КОНСУЛТ ЕООД Пазарът е на обща площ 6678 м2.В него са предвидени Основна сграда, покрит...
АДРЕС: КВ. 27, П-Л VI, ГР.КУБРАТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ЕТ ДЖИЙЗЕС АМЕН-ЙОРДАН ХАРАЛАМБОВ ПРОЕКТАНТ:    МАКТЕР КОНСУЛТ ЕООД РЗП - 990 м2 ПРОЕКТ - 2004 г.
  ПРОЕКТАНТ ЧАСТ "АРХИТЕКТУРА"   -   МАКТЕР КОНСУЛТ ЕООД ПРОЕКТЪТ Е ДАРЕНИЕ. В настоящият архитектурен проект е предвидено разширение на Манастира *СВ. СВ....
ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ И РАЗШИРЕНИЕ НА КАМЕНОДЕЛНО УЧИЛИЩЕ В КУНИНО ПРОЕКТАНТ:    МАКТЕР КОНСУЛТ ЕООД ПРОЕКТЪТ Е ДАРЕНИЕ. Учебният корпус и Корпуса за практическо обучение,...
АДРЕС: С.ПАСАРЕЛ, ОБЛАСТ СОФИЯ ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНСКА ФИРМА-ГЕОРГИ СЛАВОВ ИЗПЪЛНИТЕЛ:  ОБЩИНСКА ФИРМА-ГЕОРГИ СЛАВОВ ПРОЕКТАНТ:    МАКТЕР КОНСУЛТ ЕООД В ПРОЦЕС НА РЕАЛИЗАЦИЯ
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИДЕЕН ПРОЕКТ НА ХОТЕЛ С МАГАЗИНИ, КАЗИНО И РЕСТОРАНТИ ПРОЕКТАНТ: МАКТЕР КОНСУЛТ ЕООД  
АДРЕС: СОФИЯ,  КВ. "ЛЮЛИН" ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ПРОЕКТАНТ:     МАКТЕР КОНСУЛТ ЕООД РЗП -  ПРОЕКТ
АДРЕС: СОФИЯ, ГЕО МИЛЕВ, УПИ VI, кв.141 ИДЕЕН ПРОЕКТ ПРОЕКТАНТ: МАКТЕР КОНСУЛТ ЕООД РЗП - 1500...
ПРОЕКТЪТ ЗА РЕСТАВРАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ Е ИЗРАБОТЕН ПО ЕВРОПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ. ПРОЕКТАНТ: МАКТЕР КОНСУЛТ ЕООД РЕАЛИЗАЦИЯ - 2012г.