Проекти - Търговски сгради
АДРЕС: ГР.ВАРНА, КВ. 333, МИКРОРАЙОН 9 ПО ПЛАНА НА ГР. ВАРНА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНСКА ФИРМА "ПАЗАРИ" ЕООД ПРОЕКТАНТ:     МАКТЕР КОНСУЛТ ЕООД Пазарът е...
АДРЕС: КВ.98 ПО ПЛАНА НА ГР.ПЕТРИЧ ВЪЗЛОЖИТЕЛ - "РОНДИЯ КОМЕРС" АД ПРОЕКТАНТ - МАКТЕР КОНСУЛТ ЕООД Пазарът е на обща площ 6678 м2.В него са предвидени Основна сграда, покрит...
АДРЕС: СОФИЯ,  КВ. "ЛЮЛИН" ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ПРОЕКТАНТ:     МАКТЕР КОНСУЛТ ЕООД РЗП -  ПРОЕКТ