ПАЗАР ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ - гр.ВАРНА

АДРЕС: ГР.ВАРНА, КВ. 333, МИКРОРАЙОН 9 ПО ПЛАНА НА ГР. ВАРНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНСКА ФИРМА "ПАЗАРИ" ЕООД

ПРОЕКТАНТ:     МАКТЕР КОНСУЛТ ЕООД

Пазарът е проектиран като комплекс от сгради-Борса за плодове и зеленчуци с администрация и подземен етаж с РЗП-11661 м2

                                                                      -Рибна борса  с РЗП-11661 м2

                                                                     -Борса за цветя с РЗП-347 м2

Общата разгъната площ на комплекса е 15 798 м2, от които 12 442 м2 търговски площи.

ПРОЕКТ - 2003 г.