ПАЗАР НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ-ГР.ПЕТРИЧ

АДРЕС: КВ.98 ПО ПЛАНА НА ГР.ПЕТРИЧ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ - "РОНДИЯ КОМЕРС" АД

ПРОЕКТАНТ - МАКТЕР КОНСУЛТ ЕООД

Пазарът е на обща площ 6678 м2.В него са предвидени Основна сграда, покрит пазар за производители, заведение за бързо хранене, павилиони, магазини, кафене и интернет клуб.

ПРОЕКТ - 2004 г.