КАМЕНОДЕЛНО УЧИЛИЩЕ В КУНИНО

ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ И РАЗШИРЕНИЕ НА КАМЕНОДЕЛНО УЧИЛИЩЕ В КУНИНО

ПРОЕКТАНТ:    МАКТЕР КОНСУЛТ ЕООД

ПРОЕКТЪТ Е ДАРЕНИЕ.

Учебният корпус и Корпуса за практическо обучение, се предвижда да се надстрои с едно ниво, като се запази вътрешният двор.Ще има гаерия на второ ниво опасваща вътрешната периферия ,като по новопроектирано стълбище ще има достъп и до частичното трето ниво, което ще има покривно осветление. Отново ще има кабинети по рисуване моделиране, учебни стаи, работилници по практика, складови пространства,библиотека и други за нуждите на специализирания образователен процес.

Сградата на столовата -550м2 ще се преустрои на галерия от произведенията на учениците и музей на по стари експонати.

В блозост до учебния корпус и до шосейния достъп се предвижда да се изгради:

       Работилница за работа с камък - 200м2

       Машинно отделение                    -300м2  

       Ковачница                                      -70м2       

       Дърводелна                                    -70м2

       Гараж                                              -70м2   

Навес за работа на открито с външни машини  - 400м2

Параклис в близост до входа на учебния комплекс 80м2

Общежитието ще бъде санирано и ремонтирано съобразно съвременните изисквания, като на партерно ниво е разработена столова с кухня за учениците.

В дъното на учебния комплекс в зоната за отдих и рекреация има футболно игрище и физкултурен салон съответно със съблекални и обслужващи помещениа към него.

Алеите и тревните площи са аранжирани със скулптури.

Предвижда се и амфитеатър за събития на открито.