ХОТЕЛ С МАГАЗИНИ, КАЗИНО И РЕСТОРАНТИ В БИСТРИЦА, СОФИЯ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИДЕЕН ПРОЕКТ НА ХОТЕЛ С МАГАЗИНИ, КАЗИНО И РЕСТОРАНТИ

ПРОЕКТАНТ: МАКТЕР КОНСУЛТ ЕООД