ЦЪРКВАТА СВ.ГЕОРГИ В БРЕЗНИК

ПРОЕКТЪТ ЗА РЕСТАВРАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ Е ИЗРАБОТЕН ПО ЕВРОПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ.

ПРОЕКТАНТ: МАКТЕР КОНСУЛТ ЕООД

РЕАЛИЗАЦИЯ - 2012г.