Проектиране, строителство, надзор и консултантска дейност.